Velkommen til Knudstrup Vandværk Amba

  

Knudstrup Vandværks Generalforsamling 2017

afholdes den 24 Marts kl 19.00 på knudstrup Kro.

 1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskabet forelægges til godkendelse 
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
     På valg er Lars M , Frank A og Jens P.
7. Eventuelt

 

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før på mail : vand@knudstrup.net

 

 

Flytter Du til eller fra Knudstrup vandværks område ?  Så send os en mail med dine flytte oplysninger : Klik her 

Står Du og mangler en Vandvogn så har Vi en  klik her 

Takst bladet for 2016 kan ses her :klik her   

 

 

   Knudstrup Vandværk på     

                                                                        -   Følg os her