Velkommen til Knudstrup Vandværk Amba

Ny bestyrelse på plads nu. Hjemmesiden er opdateret 29 marts.2017

Ved Knudstrup vandværks årlige generalforsamling fredag d. 24 marts 2017 var der  en meget flot deltagelse af hele 32 medlemmer på Knudstrup Kro.
Vores kasserer Lars Maretti , gennem 9 år havde valgt at udtræde af bestyrelsen for hellige sig andre opgaver.  Michael Jensen blev valgt ind i stedet for ham. Thomas Jeppesen og Frank Eskesen blev begge valgt som suppleanter.Vi hilser dem alle velkommen i Knudstrup vandværks bestyrelse.
Er du ikke allerede medlem af Knudstrup vandværk kan du sagtens nå at blive det endnu.
Hvis du ejer fast ejendom eller ejerlejlighed i vores forsynings område har du ret til at blive forsynet med vand på de vilkår der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ. ( Jf. vores vedtægter).
-   Som medlem har du naturligvis stemmeret på generalforsamlingen.
-   Du har adgang til noget godt rent koldt vand døgnet rundt som har et meget lav indhold af kalk og okker m.m.
Se mere til vand analyser, takstblad og vedtægter på vores hjemmeside www.midtvand.dk

 

Flytter Du til eller fra Knudstrup vandværks område ?  Så send os en mail med dine flytte oplysninger : Klik her 

Står Du og mangler en Vandvogn så har Vi en  klik her 

Takst bladet for 2017 kan ses her :klik her   

 

 

   Knudstrup Vandværk på     

                                                                        -   Følg os her